Tampere3 voi pienentää gradujen kokoa – painetta Helsingistä ja TTY:ltä

Tampereen yliopisto saattaa harkita gradusta saatavan opintopistemäärän laskemista. Helsingin yliopisto laski alkuvuodesta opintopistemäärää 40:stä 30:een. Samalla gradun työmäärä kevenee. Tampereen yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Harri Melin kertoo, ettei yliopistolla ole toistaiseksi virallista kantaa asiaan.

– En osaa yhtään sanoa, ovatko gradut tulevaisuudessa 40 vai 30 opintopisteen arvoisia.

FAKTA

Gradut uusiksi Helsingissä

 • Helsingin yliopistossa uudistettiin maisterin tutkinnon rakennetta tammikuussa.
 • Gradusta saadaan aiemman 40 opintopisteen sijasta 30 opintopistettä.
 • Vapautuvat 10 opintopistettä siirtyvät työelämäopintoihin.
 • Uudistuksen tavoitteena on lisätä maisteriksi valmistuvien opiskelijoiden määrää ja tehdä tutkielmista kansainvälisesti vertailukelpoisia.

Tampereen teknillisessä yliopistossa tehtävien gradua vastaavien diplomitöiden laajuus on 30 opintopistettä. Se on myös kansainvälisesti yleinen tutkielman laajuus. Tampereen yliopiston opintopalvelujohtaja Mikko Markkola pitää todennäköisenä, että Tampere3-uudistuksen yhteydessä uuden yliopiston opinnäytetöistä ja niiden laajuudesta keskustellaan.

Markkolan mukaan ison muutoksen yhteydessä on helppo tehdä erilaisia pienempiäkin uudistuksia. Eri alojen graduilla on jo nyt erilaisia vaatimuksia ja niiden laajuus on tiedekuntien päätettävissä oleva asia, joten yhtenäistä linjausta uudessa yliopistossa tuskin tulee olemaan.

Helsingin yliopisto on perustellut uudistusta sillä, että se vähentää opiskelijoiden gradukammoa. Tampereen yliopistossa opiskelijoilta on kysytty vuodesta 2006 lähtien, missä määrin graduun liittyvät tekijät ovat haitanneet opintojen etenemistä. Kyselyn mukaan noin 10 prosentilla gradu on hidastanut opintoja melko paljon ja 5 prosentilla erittäin paljon.

Tukea gradun tekoon heti ensimmäisestä opintovuodesta lähtien

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun lehtori Hannu Laurila ei lähtisi laskemaan gradusta saatavaa opintopistemäärää. Mikäli gradusta saatavaa opintopistemäärää laskettaisiin, tutkinnon rakenne muuttuisi hänen mukaansa vähemmän tieteelliseksi. Helsingin yliopistossa gradusta lähteneet 10 opintopistettä siirtyivät työelämäopintoihin.

Graduja ohjatessaan Laurila on huomannut, että osa opiskelijoista tekee gradun nopeasti, osalla menee siihen enemmän aikaa. Tutkielmaan tarkoitettu aika on kaksi kolmasosaa lukuvuotta ja se on Laurilan mielestä sopiva aika.

Pro gradu -tutkielma saattaa venyä jopa vuosien mittaiseksi projektiksi.

Laurila ei ole huomannut opiskelijoissaan suurempaa gradukammoa, vaikka joillakin opiskelijoilla on selkeästi käynnistysvaikeuksia. Myös erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat. Valkoisen paperin kammoon ei auta pelkkä opintopistemäärä.

– Paras keino kammon lieventämiseen on opettaa opiskelijat ajattelemaan kirjoittamalla. Jäsennellyn, uskottavan ja loogisen analyysin tuottaminen on yksi tärkeimmistä taidoista, jonka yliopisto voi opiskelijoilleen antaa.

Laurilan mukaan jo nyt yliopistoissa on siirrytty perinteisten tenttikuulustelujen sijaan enemmän esseetyyppisiin koevastauksiin. Myös kandidaatin työ opettaa taitoa tehdä kirjallista analyysia. Opintopalvelujohtaja Markkola on Laurilan kanssa samoilla linjoilla siitä, että ensisijainen keino tulisi olla opiskelijoiden tukeminen.

– Gradukammo on joidenkin yksittäisten opiskelijoiden ongelma. Tällaisia opiskelijoita ei välttämättä auta opintopistemäärän vähentäminen.

Onko Helsingin yliopiston uudistus pelkkä silmänkääntötemppu? Lue toimittajan kommentti täältä

Taiteilijat tutkivat omia punavihreitä kupliaan – haukkumasanasta on tullut kiehtova kulttuuri-ilmiö

”Mies ampuu itsensä itäsuomalaisessa pikkukaupungissa. Luoti jatkaa matkaansa Helsinkiin, lävistää miehen lapsuudenystävän punavihreän kuplan ja osuu ystävää suoraan sydämeen.”

Näillä sanoilla alkaa Veikko Nuutisen näytelmä Pasi Was Here.

Punavihreän kuplan käsitteestä tuli muotia vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen. Sitä on käytetty tyypillisesti kulttuuriväkeen kohdistettuna haukkumasanana siitä asti, kun näyttelijä Krista Kosonen sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei tunne ketään perussuomalaisia äänestänyttä.

Parhaillaan Tampereen Työväen Teatterissa esitettävä Nuutisen näytelmä avaa käsitteen uudella asenteella. Pöly laskeutuu hiljalleen, ja taiteilijat ovat alkaneet analysoida punavihreän kuplansa myyttiä sisältä käsin. Pasi Was Here sai kantaesityksensä KOM-teatterissa jo 2016, mutta näytelmän ajatusprosessi jatkuu.

Kupla on urbaani ilmiö

Erot kulttuuripiireissä voivat olla huomattavia, jos vertaillaan sukupolvia ja maantieteellisiä sijainteja. Koko Suomen taiteilijaväki ei välttämättä vastaa samaa profiilia kuin Helsingissä tai Tampereella.

Tammikuun presidentinvaaleissa nousi esille yksi punavihreän kulttuurin mekka yli muiden. Helsingin äänestysalue Kallio D erottui kaikista muista Suomen äänestysalueista. Myös siellä suosituin ehdokas voitti yli 50 prosentin äänimäärällä, mutta poikkeus oli se, ettei kyseinen ehdokas ollut Sauli Niinistö vaan Pekka Haavisto.

Rovaniemelläkin on menestyvä teatteri, ja Sodankylässä järjestetään vuosittain Suomen legendaarisimmat elokuvajuhlat. Silti näistä Lapin kaupungeista ei vaalituloksia tutkimalla löydä punavihreydestä vihiäkään.

Kalliolainen muusikko–markkinointiyrittäjä Eero Alasuutari kokee ihmisten profiloituvan enemmän asuinpaikkojen kuin politiikan kautta.

– Punainen ja vihreä mielletään maaseudun näkökulmasta urbaaneiksi ideologioiksi. Jos asut Kalliossa tai Punavuoressa, olet punavihreä.

Vastakkainasettelu, jota konservatiivisten ryhmien ja punavihreiden taiteilijapiirien välille on kehittynyt, on saanut molemmat ihmisryhmät omaksumaan kaikki oman ideologiansa kliseet. Tarve erottua vastakkaisesta puolesta kannustaa ihmistä kuplautumaan. Samassa kehityksessä usein haukkumanimet lakkaavat olemasta haukkumanimiä ja niistä tulee arkikieltä.

– Kupla omaksui itse käsitteen ja voimaannutti itsensä sillä.

Filosofi purkaa kuplan syitä ja seurauksia

Antti Kilpijärvi opettaa filosofiaa ja ohjaa teatteria. Kuva: Valtteri Mörttinen.

Filosofian opettaja Antti Kilpijärvi toteaa heti, että vallitseva lähestymistapa punavihreän kuplan käsitteeseen on ongelmallinen. Pasi Was Here -näytelmän ihmiskohtalot jakautuvat maantieteellisesti – punavihreä hahmo on helsinkiläinen, konservatiivit savonlinnalaisia – mutta Kilpijärven mukaan tärkein ero on keskustelukulttuureissa. Jotkut perustelevat näkemyksiään tutkimuksilla ja kirjallisuudella. Toiset taas ovat käytännönläheisiä ja vetoavat henkilökohtaiseen kokemukseen.

Kilpijärvi analysoi ideologioita jatkuvasti päivätyössään Tampereen yhteiskoulun lukiossa. Samalla hän kuitenkin tekee sivutoimisesti näytelmiä ja profiloituu villapaitaa käyttävänä vegaanina teatteriohjaajana punavihreän kuplan malliedustajaksi. Hän ei silti pidä yhdistelmää ristiriitaisena, koska puolueettomuus ei ole filosofian tai kasvatuksen tavoite.

– Jos puolueettomuus on ajattelun päätepiste, eihän silloin ole tarvettakaan esittää kysymyksiä siitä, miten ajattelua voisi kehittää.

Puolueellisuus ei tarkoita tässä yhteydessä poliittisen puolueen edustamista vaan laajempia asenteita. Kilpijärvi on tehnyt esimerkiksi ratkaisunsa kasvissyöjäksi ryhtymisestä analysoimalla oman toimintansa vaikutuksia ja toteamalla, että hänellä on parempia perusteluja sen puolesta kuin sitä vastaan.

– Jos kerron opiskelijoille, miten ajattelua voi kehittää, minun täytyy myös kertoa esimerkkejä siitä, miten itse olen soveltanut kriittistä järkeen perustuvaa ajattelua.

Teatterin lavalla maailmankuvia on hyvä vertailla. Pasi Was Here ei tarjoa yleisölle ehdottomia totuuksia sen enempää kuin Kilpijärvikään.

Ilopilleri perusti yrityksen – asiakkaita sataa somen kautta: ”En laske tätä työksi”

FAKTA

Emili Kumpuniemi

 • Yrittäjä ja some-vaikuttaja.
 • Koulutettu urheiluhieroja, liikuntaneuvoja ja sertifioitu personal trainer.
 • Kotoisin Hyvinkäältä, asuu ja työskentelee Helsingissä.
 • Instagram: @emilikumpuniemi
 • Nettisivut: www.emilikumpuniemi.com

– Mä oon 22. Ajattelitko, että oon vanhempi?

Hyväntahtoista naurua.

Emili Kumpuniemi on kuullut saman moneen kertaan: Ai, olet vasta parikymppinen. Ihmisten on hankala uskoa, että nuorella naisella on oma yritys ja paljon kokemusta liikunta- ja hyvinvointialalta. Hän työskentelee personal trainerina, urheiluhierojana ja liikuntaneuvojana. Toiminimen Kumpuniemi perusti viime kesänä.

Yrityksen toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Instagram-mainonta ja tunnetut yhteistyökumppanit, kuten fitness-urheilija Eveliina Tistelgren ja muotibloggaaja Roosa Mononen, ovat tuoneet lisää asiakkaita.

– Välillä on hankalaa edes uskoa, miten hyvin se on lähtenyt. Hommat rullaa.

”En laske instagramia työksi”

Kumpuniemen avomies Joosua Visuri vaikuttaa aktiivisesti somessa, ja hän ehdotti Instagram-tilin luomista asiakkaiden hankkimiseksi. Vaikka Instagramin käyttö alkoi mainontatarkoituksessa, nykyään Kumpuniemi kokee postaamisen intohimoksi ja harrastukseksi.

– En laske sitä työksi. Sitä on kiva tehdä.

Kumpuniemi käyttää paljon aikaa Instagram-postauksiensa suunnitteluun ja valmisteluun.

– On tosi huono tilanne, jos ei ole mitään julkaistavaa, joten kerään video- ja kuvapankkia. Pidän resepti- ja kuvauspäiviä ja editoin materiaalia pitkin viikkoa.

Hieronnan ja personal trainerin työn hän haluaa erottaa selkeästi vapaa-ajastaan. Some sen sijaan seuraa aina mukana, kotisohvalle asti. Nainen hiljenee hetkeksi ja purskahtaa sitten nauruun.

– Ääneen sanottuna se kuulostaa aika pahalta.

”Ei mun elämä voi olla niin ihanaa”

Omien sanojensa mukaan hän on positiivisesti ajatteleva, iloinen ja helposti lähestyttävä. Valitusta ja pessimistisyyttä ei julkaisuista juuri löydy.

– Mulle sanotaan, että ei mun elämä voi olla niin ihanaa kuin miltä se näyttää. Kaikki, mitä julkaisen somessa, on ihan totta, mutta en näytä kaikkea huonoa fiilistä, koska en halua levittää negatiivista ilmapiiriä.

Nälkäisenä ja väsyneenä epämiellyttävät tunteet tulevat helpommin pintaan. Tai jos avomies tökkii ohimennen kyljistä.

– Mä oon sanonutkin Jopelle, että jos vielä kerran teet sen, niin mä suutun ihan kunnolla.

Huonolla tuulella Kumpuniemi on hiljainen.

– Joku kerran sanoi, että jos musta ei kuulu somessa, niin tietää, että on ollut huono päivä.

Siitä huolimatta hän haluaa käydä mieltä vaivaavat asiat huolellisesti läpi ja keskustelee mielummin kuin raivoaa. Huonosti käyttäytyville ihmisille Kumpuniemi yrittää olla kiltti, jotta negatiivisuus ei tarttuisi. Aina se ei onnistu.

– Mulla on pitkä pinna, mutta varsinkin jos joku vaikka puhuu rumasti, tulee tunne, ettei halua nähdä sitä tyyppiä enää.  Jos voisin, muuttaisin ihmisten asennetta positiivisempaan suuntaan. Sen kautta oltaisiin myös ystävällisempiä ja avoimempia.

”Uskaltakaa tehdä asioita, joista unelmoitte”

Tärkeintä Kumpuniemen elämässä ovat perhe ja ystävät. Tärkeäksi hän kokee myös sen, että tekee itselleen mieluisia asioita.

– Ihmisten pitäisi päästä pois epäonnistumisen kuplasta. On fakta, että epäonnistumisiakin tulee. Niitä ei pidä pelätä, vaan ajatella että niistä opitaan ja sitten mennään eteenpäin. Uskaltakaa tehdä niitä asioita, joista unelmoitte.

Omasta unelmastaan Kumpuniemi kertoo varovaisesti: haaveissa on hyvinvointikahvila, jonka yhteydessä voisi olla esimerkiksi joogastudio ja hierontapalveluita.

– Tää on tosi pitkän ajan haave, semmoinen multiunelma. Siihen mä tähtään.

Pakkopalautukset pelottavat turvapaikanhakijoita: ”Jos meidät palautetaan Afganistaniin, unelmani ei koskaan toteudu”

Turvapaikanhakija Ghulam Hazrat on huolissaan pakkopalautuksista. Hän on tullut Helsingin Narinkkatorille mielenosoitukseen, jossa vastustetaan maahanmuuttoviraston päätöksiä. Hazrat tuli Suomeen lokakuussa 2015.

– Afganistan ei ole minulle turvallinen paikka. Jos joudun palaamaan sinne, minut ja perheeni tapetaan, Hazrat kertoo.

Vuonna 2016 Afganistanissa kuoli tai loukkaantui YK:n mukaan 11 418 ihmistä. Talibanin ja muiden maan hallitusta vastustavien joukkojen lisäksi turvallisuutta on heikentänyt Isis-terroristijärjestön asettuminen maahan. Maahanmuuttovirasto Migrin tilannekatsauksessa joulukuulta 2017 kerrotaan väkivallan tason olevan äärimmäisen korkealla entistä useammalla alueella.

Mielenosoittajat vastustavat palautuksia Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin, jonne on tehty useita terrori-iskuja lähiaikoina.

Epävakaasta tilanteesta huolimatta Suomi palauttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä Afganistaniin. Ruotsin poliisi on toistaiseksi lopettanut palautukset Afganistaniin. Suomessa palautuksia on perusteltu sillä, että koko Afganistan ei ole sodassa.

Hazrat ei ole saanut turvapaikkaa, mutta hän näkee tulevaisuutensa Suomessa.

– Haluan jatkaa elämääni ja opintojani täällä. Aion opiskella oikeustiedettä. Suomi on todella hyvä paikka asua, koska täällä ihmiset kunnioittavat ihmisoikeuksia ja lakia.

Ghulam Hazrat pelkää joutuvansa palaamaan Afganistaniin, missä hänen henkensä on uhattu.
Pakkasesta huolimatta Narinkkatorille kerääntyi runsaasti ihmisiä osoittamaan tukea turvapaikanhakijoille.

Napit vastakkain torilla

FAKTA

Turvapaikkapäätökset Suomessa

 • Vuonna 2017 turvapaikkaa haki 5059 henkilöä.
 • Maahanmuuttovirasto käsitteli viime vuonna 9418 turvapaikkahakemusta, joiden joukossa oli myös edellisten vuosien hakemuksia. Kielteisen päätöksen sai 42,4 prosenttia hakemuksista.
 • Kielteisen turvapaikkapäätöksen yhteydessä tehdään käännytyspäätös. Yleensä hakijalle annetaan 30 päivää aikaa poistua maasta vapaaehtoisesti. Jos kielteisen päätöksen saanut ei poistu, poliisi tekee käännytyksen.
 • Kielteisestä päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeudet käsittelivät viime vuoden aikana noin 7540 valitusta turvapaikkapäätöksistä.

Mielenosoituksessa eri järjestöjen edustajat ja poliittiset vaikuttajat pitävät puheita. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty kerää torilla allekirjoituksia sisäministeri Kai Mykkäselle osoitettuun vetoomukseen, jossa vaaditaan palautusten keskeyttämistä.

Torin toiselta laidalta alkaa kuulua meteliä. Suomi ensin -kansanliike on päättänyt esittää vastalauseitaan turvapaikanhakijoiden mielenosoitukselle.

Kahden mielenosoituksen äänet sekoittuvat keskenään. Poliisit pysäköivät autonsa muuriksi mielenosoitusten väliin. Välillä ihmiset käyvät huutelemassa ja ilveilemässä toiselle puolelle, mutta mitään varsinaista yhteenottoa ei tapahdu. Don’t send Afghans back -mielenosoituksen järjestäjät pyytävät poliisia lavalle.

– Miksi poliisi on sallinut kahdet kaiuttimet samalle torille, vaikka me varasimme tämän paikan ensin?

Tilannetta valvovat poliisit eivät reagoi kutsuun, vaan jatkavat torin laidalla seisoskelua.

– Olemme täällä vain valvomassa ja neuvottelemassa. Emme anna lausuntoja. Tämä on tilannejohtajan linjaus, poliisit kertovat.

Lastenvaunuihin kiinnitetty kyltti kerää ohikulkijoiden katseet.
Afganistaniin palautetut ihmiset joutuvat elämään jatkuvassa pelossa.

Lain mukaan mielenosoituksista on ilmoitettava poliisille. Jos samassa paikassa ilmoitetaan järjestettävän samanaikaisesti useita kokouksia eikä niiden järjestäminen yhtä aikaa ole mahdollista, ensimmäisenä ilmoituksen tehnyt järjestäjä on etusijalla.

Narinkkatorin mielenosoitus on osa yleiseurooppalaista mielenosoitusviikonloppua. Stand up for Afghans -kampanjan tapahtumia järjestettiin viikonlopun aikana 49 ympäri Eurooppaa. Suomessa mielenosoituksia oli Helsingin lisäksi Kuopiossa, Jyväskylässä ja Lahdessa.

Poliisi valvoo Suomi ensin -liikkeen vastamielenosoitusta.
Mielenosoittajat haluavat muistuttaa, että kukaan ei jätä kotiaan mitättömistä syistä.

Suomessa voi toteuttaa unelmiaan

Samalla kun Suomi ensin -liikkeen väki huutelee rasistisia vastalauseitaan, lavalle nousee nuori tyttö.

– Olen kyllästynyt katsomaan uutisia Afganistanista, missä ihmisiä tapetaan koko ajan. Itken joka yö, 13-vuotias Zahra Azimi huutaa mikrofoniin.

Puheen jälkeen ihmiset halaavat Azimia ja kiittävät häntä rohkeudesta. Azimin perhe on saanut kaksi kielteistä turvapaikkapäätöstä ja tyttö on erittäin huolissaan siitä, että perhe joutuisi palaamaan Afganistaniin. Azimi on asunut Suomessa kaksi vuotta ja neljä kuukautta.

– Unelmani on lapsesta saakka ollut, että minusta tulisi hammaslääkäri. Jos meidät palautetaan Afganistaniin, unelmani ei koskaan toteudu.

Hetken kuluttua Azimi marssii ystäviensä kanssa keskelle toria vastustamaan Suomi ensin -porukan rasistista huutelua.

Kylteissä näkyvät punaiset leijat ovat Stand up for Afghans -kampanjan tunnus.
Viime vuonna lähes 800 afgaania sai kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseen.

Laura Körkön kolumni: Hei nuori! Valitse väärin ja kärsi siitä loppuelämäsi 

Ystäväni tuskailee korkeakoulujen yhteishaun kanssa. Hakisiko vain yhtä koulupaikkaa, vai pelaisiko varman päälle hakemalla useampaan koulutukseen? Hänellä on takanaan välivuosia, koska selkeää ykkösvaihtoehtoa ei ole ollut.

Muutama vuosi sitten olisin kannustanut häntä hakemaan mihin vain, kunhan saa jonkin koulupaikan. Nyt asia on toisin. Oman kokemukseni perusteella sanoinkin: hae ainoastaan sinne, minne oikeasti haluat. Muuten saatat kärsiä siitä loppuelämäsi, kiitos haku-uudistusten.

Paine jatko-opintojen valinnoista siirtyy paljon aikaisemmaksi lukion alkuun ja pahimmillaan yläasteelle. Syynä on, että suurin osa koulupaikoista täytetään ylioppilastutkinnon perusteella valituilla opiskelijoilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan vuonna 2020 todistusväylä on pääasiallinen reitti opiskelupaikkoihin. Jo tämän vuoden haussa otetaan huomioon uusi valintatapa.

Vielä kinkkisemmäksi hakemisen tekee vuonna 2016 käyttöön otetut ensikertalaiskiintiöt. Niiden vuoksi usein yli puolet koulutuksien aloituspaikoista varataan ensikertalaisille. Mahdollisuudet alan vaihtoon tulevaisuudessa ovat siis yksinkertaisesti surkeat. Ei ahdistavaa, eihän?

Olen itse hyvä esimerkki väärin valinneesta opiskelijasta. Lukiossa olin hukassa, enkä tiennyt mitä haluan tehdä. Yliopistoon hain suurin odotuksin ja pääsinkin sisään. Vuoden jälkeen huomasin, että väärin meni. Alan opiskelu ei motivoinut eikä liioin koulutuksella aukenevat työpaikat – koko tulevaisuus ahdisti.

Monta vuotta yritin vaihtaa alaa. Lopulta se onnistui, vaikka olin valinnut ensimmäisen paikan väärin enkä kuulunut ensikertalaiskiintiöön. Monella ei kuitenkaan ole tällaista tuuria.

En tiedä ymmärretäänkö, että pääsykoeuudistus ahdistaa. Niin nuoria kuin alanvaihtajiakin. Jos ollaan rehellisiä, voiko kukaan kuvitella viisitoistakesäisen osaavan päättää mitä haluaa loppuelämältään? Ihmisen aivotkin kehittyvät vielä 30-vuotiaaksi asti. Miksi urahaaveemme eivät kehittyisi ja muuttuisi?

Kehottaisin hakuprosessien uudistajia miettimään tehtyjä muutoksia. Onko oikein, että yhä nuoremmat joutuvat tekemään isoja valintoja koulutuksen suhteen, kun samaan aikaan tulevaisuuden mahdollisuudet muuttaa mieltä heikennetään?

Tämän hetken vinkkini nuorelle on, että hae vain sinne, minne oikeasti haluat. Jos oma valinta ei ole varma, kannattaa hakemista lykätä. Siten ei tarvitse myöhemmin kärsiä.

Syömishäiriöön voi sairastua kuka vain

Tamperelainen Krista Lindgren sairastui epätyypilliseen syömishäiriöön ollessaan 17-vuotias. Hän alkoi rajoittaa ja suunnitella syömistään sekä oksennella, jos joutui syömään ”kiellettyjä ruokia”. Koska Lindgren ei näyttänyt ulkoisesti siltä, miltä syömishäiriöisten usein ajatellaan näyttävän, kesti pitkään, ennen kuin kukaan kunnolla puuttui Lindgrenin käytökseen.

Ravitsemusterapeutti ja tutkija Ulla Kärkkäisen mukaan syömishäiriöön voi sairastua kuka vain iästä, sukupuolesta ja taustasta riippumatta. Yhteiskunnassa vallitsevien stereotypioiden vuoksi hoitoon hakeutumisen kynnys voi kuitenkin olla iso.

Tampereen yliopisto

Käyntiosoite:
Kalevantie 4
33100 Tampere

Postiosoite:
Harjoitustoimitus
33014 Tampereen yliopisto