Kari Koljonen

Työskentelen journalistiikan yliopistonlehtorina Viestintätieteiden tiedekunnassa. Työni painottuu opiskelijoiden ohjaamiseen toimitustyön kursseilla. Lisäksi tutkin koko ajan journalismia ja journalistin työtä eri näkökulmista. Journalismin iltapäivissä olin tilaisuuksien juontaja-tuottaja.

Tampereen yliopisto

Käyntiosoite:
Kalevantie 4
33100 Tampere

Postiosoite:
Harjoitustoimitus
33014 Tampereen yliopisto