linjakartta-v2-tekij%C3%A4t_renja_nurmi_ja_olli_pietil%C3%A4inen-l%C3%A4hde_tampereen_kaupunki_verkkoon_1.jpg

Tuoreet näkökulmat arkeen, median
ja innovaatioiden maailmaan