Projektipäällikkö Nea Alasaari toivoo, että sukupuolisensitiivisyyttä edistävä koulutus tulisi varhaiskasvatuksen ammattilaisille pakolliseksi. Kuva: Naisasialiitto Unioni

Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus puhuttaa ja väärät käsitykset kukoistavat – ’’Ei ole kyse siitä, että ei saa puhua enää tytöistä ja pojista’’

Sukupuolisensitiivisyydestä on keskusteltu jo kauan, mutta vaatimus sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta kirjattiin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja myös lakiin vasta vuonna 2018.

Naisasialiitto Unionin projektipäälliköiden Nea Alasaaren ja Reija Kataisen kolme vuotta sitten tekemän selvityksen mukaan päiväkoti vahvisti sukupuolirooleja. Nykyään tilanne on Alasaaren mukaan parempi, mutta tasa-arvo ei edelleenkään ole valmis.

– Varhaiskasvatuksen kentällä on vielä paljon ennakkoluuloja ja väärää tietoa siitä, mitä sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa.

Naisasialiitto Unionin Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke järjestää koulutuksia varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Koulutus ei kuitenkaan ole pakollinen, ja se vaikeuttaa tiedon omaksumista työelämässä. Ongelmaksi nousee, että koulutuksiin hakeutuvat ne työntekijät, joilla on jo valmiiksi kiinnostusta ja perustietoja sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Alasaari ei tiedä, kuinka hyvin saavutetaan ne ihmiset, joilla on ennakkoluuloja ja väärää tietoja.

– Oikean tiedon jakaminen saattaa työyhteisössä jäädä yhden ihmisen harteille, joka haluaa edistää asiaa ja sitten on niitä kollegoita, jotka seisovat vastassa. Tämän takia olisi tärkeää, että koulutus olisi pakollinen.